• Wykonawcy
 • Sklepy
 • Materiały
 • Maszyny
 • Raporty z budowy
 • Lektury
 • Porównania
 • Ogłoszenia
 • Porady
 • Kontakt
 • Regulamin

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Projekt-Serwis Kochański Piotr Spółka z siedzibą ul. Jedności Narodowej 173, 50-303 Wrocław
  2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach:
   1. Statystycznych i Marketingowych Projekt-Serwis Kochański Piotr w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane aż do momentu wycofania udzielonej zgody.
   2. Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu Dobrycykliniarz.pl w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
   3. Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
  3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz Projekt-Serwis Kochański Piotr, podmiotom, którym Projekt-Serwis Kochański Piotr powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Użytkownik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  5. Użytkownik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  6. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić właściwe korzystanie z portalu.
  8. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Regulamin może zostać zmodyfikowany w każdej chwili. Użytkownik zobowiązany jest do śledzenia zmian w regulaminie. Ostatnia modyfikacja niniejszego dokumentu: 24.05.2018